Hrvatski English Deutsch Česky Italiano Slovenski France Holland Hungarian
 • Dobro nam došli

  dragi gosti!

 • Dobro nam došli

  dragi gosti!

 • Dobro nam došli

  dragi gosti!

 • Dobro nam došli

  dragi gosti!

 • Dobro nam došli

  dragi gosti!

 • Dobro nam došli

  dragi gosti!

 • Dobro nam došli

  dragi gosti!

 • Dobro nam došli

  dragi gosti!

 • Opći Uvijeti

              
  Predmet ovih Općih uvjeta je uređenje međusobnih odnosa između privatnog iznajmljivača Apartmani Meić Pirovac (u daljnjem tekstu Iznajmljivač)  i ugovaratelja smještaja (u daljnjem tekstu Gost).

  1.Rezervacije  i uplate 

  Gost se za rezervaciju smještaja može prijaviti isključivo putem e-maila i  putem drugih ovlaštenih agencija, sa svrhom pisanog traga korespodencije.
  Prilikom kreiranja zahtjeva za rezervaciju smještaja Gost potvrđuje da je upoznat sa navedenim Općim uvjetima koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima predstavlja pravnu obavezu kako za Gosta, tako i za Iznajmljivača.
   Prilikom dogovaranja rezervacije smještaja, Gost je dužan dati sve podatke koji su nužni za postupak rezervacije. Na temelju primljene prijave, Iznajmljivač će Gostu dostaviti ponudu koja se smatra zaključenom i obvezujućom nakon što Gost uplati ugovorenu cijenu rezervacije smještaja na određen bankovni račun.  Za rezervaciju smještaja potrebno je uplatiti akontaciju u visini od 30% dogovorene cijene smještaja.  Uplatom akontacije, Gost je pristao na navedeno u ovim Općim uvjetima i nema pravo na naknadni prigovor. 
  Napomena za plaćanje bankovnom doznakom koja se odnosi isključivo na inozemne Goste: Gost je dužan uplatu izvršiti bankovnim transferom na devizni račun Iznajmljivača. Troškove banke pošiljatelja i banke primatelja snosi Gost u cijelosti. 
  Rok za uplatu akontacije iznosi tri dana. Ukoliko u tom roku, uplata akontacije nije vidljiva na računu Iznajmljivača, smatrat ćemo da je Gost odustao od rezervacije smještaja te će se samim time  Zahtjev za rezervaciju smještaja smatrati nevažećim.
  Prilikom dolaska u smještaj, Gost je dužan platiti ostatak od 70% ugovorene cijene. Isto tako, radi evidentiranja Gosta u centralni sustav E-Visitor, Gost je dužan Iznajmljivaču pružiti na uvid osobne dokumente koji su potrebni za prijavu i odjavu turista. Gost jamči da je Iznajmljivaču dao ispravne i važeće osobne isprave potrebne za nesmetanu realizaciju smještaja te prihvaća Kućna pravila Iznajmljivača. 
   U slučaju uplaćenog i potvrđenog smještaja, svaka promjena;  datuma, broja korisnika smještaja i slično, podložna je doplati prema važećem cjeniku usluga pružatelja usluge.

  2. Predugovorne informacije

  Iznajmljivač jamči da su na web stranici, opisi ponude smještaja, slike, lokacija i cjenik točni. Na drugim portalima za oglašavanje moguće su manje nepravilnosti i greške koje će Iznajmljivač nastojati ispraviti u što kraćem roku, po prijavi Gosta. Mjerodavnima se smatraju podatci navedeni u potvrdi rezervacije, te za moguće greške i nepravilnosti u promidžbenim materijalima, Iznajmljivač neće odgovarati.

  3. Cijena i sadržaj smještaja

  Cijena smještaja je kreirana po noćenju u smještajnoj jedinici. Ona može sadržavati i razne pristojbe koje mogu biti navedene na cjeniku, ukoliko se plaćaju kao dodatak na cijenu noćenja u smještajnoj jedinici.
  Iznajmljivač će o postojanju, cijeni, kao i o eventualnim promjenama u načinu naplate tih naknada pravovremeno obavijestiti Gosta. Objavljene cijene na nekim oglašivačkim portalima rezultat su ugovora Iznajmljivača sa partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutima u smještajnoj jedinici.
  Smještaj je potpuno opremljen svim namještajem i kućanskim aparatima koji su potrebni za duži boravak. U cijenu su uračunati troškovi struje, vode i plina. Osigurano je po jedno parkirno mjesto za svaku smještajnu jedinicu u njegovoj blizini. Osiguran parking ne podrazumijeva da je on uključen u cijenu smještaja te se on ne mora nalaziti u samom dvorištu objekta, na čuvanom, ograđenom ili natkrivenom mjestu.
   
  4. Izmjena ugovorene cijene smještaja

  Iznajmljivač ima pravo povisiti cijenu smještaja ako je povećanje cijene isključivo izravna posljedica promjene u:  visini turističkih poreza i/ili naknada za usluge noćenja u smještajnoj jedinici obuhvaćene ugovorom koje određuju treće osobe koje nisu izravno uključene u izvršenje ugovora, uključujući turističke poreze. 
  Iznajmljivač ima pravo jednostrano povisiti cijenu noćenja u vrijednosti do 10 % i o tome Gosta mora obavijestiti najkasnije 20 dana prije putovanja. Povećanje cijene, bez obzira na visinu, moguće je samo ako Iznajmljivač, u pismenoj formi na jasan i razumljiv način obavijesti Gosta, uz izračun i obrazloženje tog povećanja. Gost zadržava pravo otkaza rezervacije ukoliko je cijena rezervacije povećana više od 10% u odnosu na prvotnu cijenu rezervacije, uz pravo na povrat do tada uplaćene cijene pri čemu je pravo na naknadu štete isključeno.

  5. Izmjena ostalih uvjeta ugovora o noćenju u smještajnoj jedinici

   Prije početka korištenja ugovorenog noćenja, Iznajmljivač ne smije jednostrano izmijeniti uvjete ugovora, osim cijene u skladu s člankom 4. Općih uvjeta i Zakona o pružanju usluga u turizmu, osim ako je takvo pravo predviđeno ugovorom, ako je izmjena beznačajna i ako na jasan, razumljiv i lako uočljiv način na trajnom nosaču podataka obavijesti Gosta o izmjeni. Ako je Iznajmljivač prije početka korištenja usluge Gosta, prisiljen znatno izmijeniti bilo koju od glavnih obilježja usluge ili ne može ispuniti ugovorene zahtjeve Gosta ili predloži povećanje cijene smještaja za više od 10 %, Gost može u razumnom roku koji odredi Iznajmljivač:
  - prihvatiti predloženu izmjenu ili
  - raskinuti ugovor/rezervaciju bez plaćanja naknade za raskid ugovora/rezervacije 
  Ako Gost raskine ugovor tj. rezervaciju  smještaja, Iznajmljivač je dužan bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od raskida, vratiti sva izvršena plaćanja umanjena za bankovne troškove.
  Iznajmljivač zadržava pravo promjene datuma početka korištenja usluge rezerviranog smještaja zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao npr. sigurnosne situacije u zemlji domaćina i Gosta, vremenske ne(prilike) i slično, i to bez isplate odštete.
  Ako Gost želi  otkazati potvrđenu rezervaciju, to može učiniti elektroničkim putem na e-mail: apartmani.meic@gmail.com Ovo otkazivanje stupa na snagu nakon primitka potvrde o otkazu. Otkazivanje se prihvaća samo ako je poslano od strane nositelja rezervacije. 

  6. Putna dokumentacija

  Gost je dužan prilikom prijave dati valjane osobne dokumente za prijavu u E-Visitor. U slučaju da pogrešni podatci uzrokuju kašnjenje, dodatne troškove i/ili prekid korištenja smještaja za odmor, za sve nastale troškove sebi i suputnicima odgovara sam Gost.

  7. Kategorizacija i opis usluga

  Ponuđeni smještajni kapaciteti opisani su prema službenoj kategorizaciji, važećoj u trenutku rezervacije smještaja. Sadržaj smještajne jedinice kao i druge usluge u ponudi apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga mogu biti različiti  i kao takvi nisu usporedivi.

  8. Smještaj u apartmane

  Gost dobiva na korištenje apartman koji je ranije definiran u potvrdi rezervacije. Ulazak u apartman najčešće nije moguć prije 15:00 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se  mora napustiti do 10:00 sati na dan završetka korištenja usluga. Dolaske iza 19:00 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno. Odluku o ranijem ulasku i/ili kasnijem izlasku iz smještajne jedinice donosi samostalno Iznajmljivač.

  9. Pravo Gosta na otkaz rezerviranog smještaja

  Gost može otkazati rezervaciju smještaja u bilo kojem trenutku bez opravdanog razloga, prije početka korištenja usluge. U tom slućaju, primljeni depozit ostaje vlasništvo Iznajmljivača i nema povrata sredstava.
  U slučaju da Gost skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, Gost nema pravo na povrat unaprijed plaćenog smještaja, a naknadne reklamacije se neće uvažiti. 
  Usmeni otkaz Gost je dužan potvrditi u pisanom obliku bilo poštom ili e-poštom.. Ako Gost na vlastiti zahtjev prekine putovanje koje je u tijeku, nema pravo na naknadu troškova nastalih zbog prijevremenog otkaza. 
  Gost ima pravo otkazati rezervaciju smještaja prije početka putovanja u slučaju izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći (bolest, elementarne nepogode, smrt i slićno). U tom slućaju, primljena sredstva za rezervaciju termina, ostaju kod Iznajmljivača i mogu se iskoristiti u nekim kasnijim terminima, ovisno o mogućnostima Gosta.

  10. Pravo Iznajmljivača na otkaz rezerviranog smještaja

  Iznajmljivač može otkazati rezervaciju Gostu prije početka korištenja usluge i Gostu u cijelosti vratiti sve uplate za rezervirani smještaj, bez obveze naknade štete, ako Iznajmljivača u izvršenju usluge smještaja u objektu spriječe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći te ako Gosta o otkazu rezervacije obavijesti bez nepotrebnog odgađanja prije početka korištenja usluge. Najkasnije  u roku od 14 dana od otkaza rezervacije, Iznajmljivač će Gostu vratiti sve uplate pod uvjetom da je Gost poslao podatke koji su potrebni Iznajmljivaču za povrat novca.

  11. Prigovor za nepravilnosti i reklamacije

  Gost se za nepravilnosti i reklamacije ima pravo žaliti Iznajmljivaču, koji će u najkraćem mogućem vremenu, nastojati riješiti nepravilnosti. 
  U slučaju da se reklamacija ne može odmah riješiti na licu mjesta (kvar kućanskog aparata i slićno), Gosta se moli za strpljenje u procesu popravka i Gost nema pravo na smanjenjenje cijene smještaja u takvim slućajevima.

  12. Obveze Apartmana Meić Pirovac

  Apartmani Meić Pirovac, dužni su brinuti se o izvršenju usluge, te pažnjom dobrog gospodarstvenika skrbiti o pravima i interesima Gosta sukladno dobrim običajima u turizmu.
  Apartmani Meić Pirovac, dužni su Gostu pružiti sve ugovorene usluge te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. 
  Apartmani Meić Pirovac će sve navedene ugovorne obveze izvesti u potpunosti i na opisani način osim u slučaju više sile ili promijenjenih okolnosti. 
  Uz svu našu pažnju, u smještaju je moguć  tzv. overbooking te ćemo nastojati ponuditi zamjensko rješenje, ovisno o mogućnostima. 
  Apartmani Meić Pirovac će pomoći Gostu u teškoćama, pogotovo u dijelu pružanja primjerenih informacija o zdravstvenim službama, lokalnim tijelima i konzularnoj pomoći. 

  13. Obveze Gosta

  Gost je dužan pridržavati se pravila ponašanja u smještajnim objektima i svojim postupcima ne ugrožavati prava ostalih Gostiju u korištenju usluga Apartmana Meić Pirovac.
  U slučaju da je Gost prouzročio  štetu na imovini Iznajmljivača namjerno ili nepažnjom, Apartmani Meić Pirovac će naplatiti razumnu naknadu koja neće biti viša od stvarnih troškova. 
  Ako je u navedenom slučaju opisanom u prethodnom stavku ove točke Gost maloljetna osoba odnosno dijete, roditelj je dužan preuzeti obveze kako je i navedeno u prethodnom stavku. 

  14. Zaštita osobnih podataka

  Apartmani Meić Pirovac se obavezuju da će poštovati privatnost svih svojih Gostiju te prikupljati samo nužne podatke potrebne za prijavu boravka Gosta.
  Svi se podatci o Gostima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. 

  15. Završne odredbe

  Ovi uvjeti i upute vrijede od 01. sijećnja 2023 i isključuju sve dosadašnje uvjete i upute. 
  Sukladni su Zakonu o pružanju usluga uturizmu (NN 130/2017) koji je u primjeni od 1. srpnja 2018. Gosti se obvezuju da će moguće sporne slučajeve pokušati riješiti sporazumno sukladno uvjetima. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu, a primjenjuje se hrvatsko pravo prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu.
  Gost može podnijeti prijedlog za rješavanje spora pred tijelom s liste notificiranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova sukladno zakonu kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova. Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost smještaja u domaćinstvu u obavljanju i pružanju usluga u turizmu: Ministarstvo turizma i sporta, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

     Linkovi & Kontakt


Andrea Meić-Sidić, Irena Meić-Sidić
OBALA RTINE 17
22213 PIROVAC
apartmani.meic@gmail.com
Telefon/Mobitel:
+385 95 901 9015 /  +385959019015